Ordliste for kredittkort og lån

Forstå kompliserte ord og uttrykk relatert til kredittkort og lån.

Vi har samlet en omfattende liste over begreper og uttrykk knyttet til kredittkort og lån som er vanlige i Norge. For mange, spesielt de som vurderer å skaffe seg et kredittkort eller lån for første gang, kan disse termene virke forvirrende og kreve ytterligere forklaringer. Dersom du oppdager at vi mangler viktige uttrykk som burde vært inkludert, setter vi pris på at du tar kontakt med vår redaktør Mats Thomassen.

Aldersgrense: Refererer til minimumsalderen en person må ha for å kunne søke om og inneha et kredittkort. I Norge er standard aldersgrense 18 år, men enkelte kort kan ha høyere krav.

AmEx: Kortform for American Express, et kjent internasjonalt betalingssystem som tilbyr kredittkort og andre finansielle tjenester.

American Express: Et globalt finansselskap som tilbyr et bredt spekter av betalingstjenester, inkludert kredittkort. Kjent for sine premium tjenester og fordelsprogrammer.

Annuitetslån: En lånetype hvor låntaker betaler et fast beløp hver måned. Dette beløpet inkluderer både renter og avdrag. I starten av låneperioden betales det mer i renter og mindre i avdrag, men dette endrer seg over tid.

Avbestillingsforsikring: En forsikring som dekker kostnader ved avbestilling av reiser under visse forutsetninger, som alvorlig sykdom eller dødsfall.

Avtalegiro: En tjeneste som lar deg automatisere betaling av regninger. Du setter opp en avtale med banken, og regningene betales automatisk på forfallsdatoen.

Betalingsanmerkning: En registrering som viser at en person har misligholdt betalinger. Dette kan påvirke personens kredittverdighet og evne til å få lån eller kredittkort i fremtiden.

Bonus: Mange kredittkort tilbyr bonusprogrammer hvor du samler poeng eller får andre fordeler basert på bruk av kortet. Disse fordelene kan variere fra rabatter til reisepoeng.

CV2: En tresifret sikkerhetskode på baksiden av kredittkortet. Denne koden brukes for å verifisere fysisk besittelse av kortet ved netthandel.

Cashback: En belønning der en prosentandel av beløpet du bruker med kredittkortet ditt returneres til deg, enten som kontanter eller som kreditt på kontoen din.

Debetkort: Et bankkort som er direkte knyttet til din bankkonto. Transaksjoner med debetkort trekker midler direkte fra kontoen din.

Drivstoffrabatt: En rabatt som tilbys av noen kredittkort når du kjøper drivstoff. Rabatten kan være en fast sum per liter eller en prosentandel av kjøpesummen.

eFaktura: En elektronisk faktura som sendes direkte til din nettbank, slik at du kan godkjenne og betale den med noen få klikk.

EHF: Elektronisk handelsformat, en standard for elektroniske fakturaer i Norge, ofte brukt i B2B-transaksjoner.

Effektiv rente: Den totale årlige kostnaden for et lån eller kreditt, inkludert renter og alle gebyrer. Gir et mer nøyaktig bilde av de faktiske kostnadene enn nominell rente.

Forfallsdato: Datoen en regning eller et avdrag må betales. Etter denne datoen kan det påløpe forsinkelsesgebyrer eller andre konsekvenser.

Gebyr ved inaktivt kort: Noen kredittkortleverandører tar et gebyr dersom kortet ikke har vært i bruk over en viss periode, for eksempel ett år.

Gjeldsforsikring: En forsikring som dekker gjelden din under visse omstendigheter, som langvarig sykdom, ulykke eller død. Dette kan gi økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste.

Grunnbeløp: En fastsatt sum som brukes i beregningen av ulike trygde- og pensjonsytelser i Norge. Grunnbeløpet revideres årlig.

ID-tyveriforsikring: Forsikring som beskytter mot økonomisk tap som følge av identitetstyveri, om noen bruker din identitet til å ta opp lån eller foreta kjøp.

Kontantuttak: Å ta ut kontanter fra en minibank eller bankfilial ved bruk av kredittkort. Dette medfører ofte ekstra gebyrer og renter fra dag én.

Kredittgrense: Også kalt kredittramme. Det maksimale beløpet du kan låne med et kredittkort. Dette beløpet er fastsatt av kredittkortselskapet basert på din økonomiske situasjon.

Kredittkort: Et betalingskort som gir deg tilgang til et forhåndsbestemt kredittbeløp. Du kan bruke kortet til kjøp og kontantuttak opp til en fastsatt grense.

Kredittkortutsteder: Finansinstitusjonen som gir ut kredittkortet og som du har en kredittavtale med. Dette kan være en bank eller et annet finansieringsselskap.

MasterCard: Et internasjonalt betalingssystem som tilbyr kredittkort og debetkort. MasterCard-kort aksepteres globalt i de fleste butikker og minibanker.

Minstebeløp: Det minste beløpet du må betale på din kredittkortregning hver måned for å unngå forsinkelsesgebyrer. Dette beløpet inkluderer som regel en del av den totale gjelden og renter.

Nominell rente: Den grunnleggende rentesatsen for et lån eller kreditt, uten å ta hensyn til gebyrer og andre ekstra kostnader.

Nødkort: Et midlertidig kredittkort som kan utstedes hvis ditt vanlige kort blir mistet eller stjålet, spesielt nyttig under reiser.

Overføring: Å overføre penger fra et kredittkort til en bankkonto. Dette kan medføre ekstra gebyrer og renter fra overføringstidspunktet.

Overtrekksgebyr: Et gebyr som belastes hvis du overskrider kredittgrensen på kredittkortet ditt. Dette kan også påvirke din kredittscore.

PIN-kode: En personlig identifikasjonskode som brukes for å sikre transaksjoner med kredittkort, spesielt ved uttak i minibanker og betaling i butikker.

Penger tilbake: En annen betegnelse for cashback, hvor en prosentandel av beløpet du bruker med kredittkortet ditt returneres til deg.

Rabatt: En reduksjon i pris, ofte tilbudt som en del av et fordelsprogram knyttet til bruk av visse kredittkort.

Regionsperre: En sikkerhetsfunksjon som begrenser bruk av kredittkortet til bestemte geografiske områder, for å forhindre svindel.

Reiseforsikring: En forsikring som dekker ulike typer tap eller skader som kan oppstå under reiser, som sykdom, ulykker, tapt bagasje eller forsinkelser.

Rentebærende saldo: Den delen av saldoen på et kredittkort som det påløper renter på. Dette inkluderer vanligvis utestående saldoer som ikke er betalt i løpet av rentefri periode.

Rentefri betalingsutsettelse: En periode hvor ingen renter påløper på utestående saldo på et kredittkort. Denne perioden varierer vanligvis mellom 45 og 60 dager.

Skimming: En form for svindel hvor kriminelle kopierer informasjon fra kredittkortets magnetstripe ved hjelp av en enhet kjent som en skimmer.

Transaksjonsavgift: En avgift som kan påløpe for visse typer transaksjoner med kredittkort, som kontantuttak eller valutaveksling.

VISA: Et av de største og mest anerkjente internasjonale betalingssystemene, som tilbyr et bredt utvalg av kreditt- og debetkort.

Valutapåslag: En ekstra avgift som påløper ved transaksjoner i fremmed valuta med kredittkort. Dette påslaget dekker kostnaden ved valutaomregning.

© Copyright 2024 | SpendON.no | Nexus Media